smlouva o dílo

Rozdíly mezi smlouvou o poskytování služeb a smlouvou o dílo

Smlouva o poskytování služeb Smlouva o poskytování služeb je smlouva, ve které se strana povinná poskytnout službu zavazuje poskytnout služby, aniž by jí náležel určitý výsledek (§ 611 až 630 BGB). Smlouva o poskytování služeb se týká poskytování činností nebo služeb. Strana povinná poskytovat služby neodpovídá za výsledek své činnosti, ale pouze za poskytnutí [...].
Přečtěte si více +
subdodavatel demolic

Subdodavatelé při demolici: Úkoly, zakázky a výzvy při spolupráci

Využívání subdodavatelů v oblasti demolice budov je dnes běžnou praxí. Tyto společnosti nebo jednotlivci jsou často najímáni, aby se ujali specializovaných úkolů. Ty mohou být buď příliš složité, nebo příliš pracné na to, aby je hlavní dodavatelé mohli provádět sami. Spolupráce se subdodavateli v oblasti demolice však v sobě skrývá jak příležitosti, tak [...]
Přečtěte si více +
smlouva o dílo

Správná fakturace smluv o dílo

Pokud práce provádí externí společnost na základě smlouvy o dílo a pracovní smlouvě, vyvstává otázka, jakým způsobem dodavatel poskytnuté služby fakturuje. Mimo jiné je možná fakturace na základě hodinové mzdy. Jaké doklady může objednatel při tomto modelu fakturace požadovat? Možné modely vyúčtování u smluv o dílo a službách Pro vyúčtování smluv o dílo a služeb lze v zásadě použít následující modely, které jsou [...].
Přečtěte si více +
cs_CZCzech