spolupráca so subdodávateľmi

Ako nové technológie a digitálne nástroje ovplyvňujú spoluprácu so subdodávateľmi?

Stavebníctvo prešlo v posledných rokoch výraznými zmenami vďaka využívaniu nových technológií a digitálnych nástrojov. Tento vývoj spôsobil revolúciu v spolupráci so subdodávateľmi. Procesy sa dajú organizovať efektívnejšie a kvalita práce sa zvýšila. Zlepšila sa aj komunikácia.

Ako sa digitalizuje stavebníctvo?

Digitalizácia ovplyvňuje všetky fázy stavebného projektu. Každá fáza sa dá zorganizovať lepšie, rýchlejšie a v prípade pochybností aj hospodárnejšie. V dôsledku toho sa znižuje aj počet chýb. Informačné modelovanie budov (BIM) pritom zohráva významnú úlohu. Ide o digitálnu reprezentáciu fyzikálnych a funkčných vlastností budovy. Všetky zúčastnené strany majú prístup k rovnakým informáciám. Tým sa znižuje počet nedorozumení a chýb. Každá zmena je okamžite zaregistrovaná a viditeľná pre všetkých. Zjednodušuje sa tým aj koordinácia jednotlivých remesiel.

Prípadne môžete použiť aj softvér na riadenie projektov. Na trhu je množstvo nástrojov, z ktorých niektoré sú dokonca dostupné zadarmo na internete. Mobilné aplikácie sú pre stavebníctvo obzvlášť výhodné. Každý má prístup k informáciám o projekte odkiaľkoľvek. Takisto je možné rýchlo zasiahnuť a zmeniť usporiadanie alebo prerozdelenie úloh či aktualizovať harmonogramy.

Drony sa čoraz častejšie používajú aj v stavebníctve na monitorovanie staveniska, vykonávanie prieskumov a inšpekcií. Poskytujú snímky a videá s vysokým rozlíšením, ktoré možno analyzovať v reálnom čase.

Aké sú výzvy v tejto oblasti?

Zavádzanie nových technológií môže byť spojené s vysokými počiatočnými nákladmi. Pre malé a stredné podniky to môže predstavovať problém, pretože je potrebné prekonať finančnú prekážku. Zavádzanie nových technológií si vyžaduje primeranú odbornú prípravu a ďalšie vzdelávanie zamestnancov. To prirodzene viaže zamestnancov a spôsobuje náklady. Okrem toho sa technológie neustále vyvíjajú a vy musíte takpovediac "držať krok". Správa a zabezpečenie veľkých objemov digitálnych údajov je výzvou. Je dôležité zaviesť vhodné systémy a postupy na ukladanie, zabezpečenie a analýzu údajov.

Nie každý zamestnanec je spokojný s tým, že technológie prenikajú do stavebníctva. Pre niektorých zamestnancov preto môže byť ťažké prispôsobiť sa. Integrácia a interoperabilita rôznych digitálnych nástrojov a systémov sú dôležité na zabezpečenie bezproblémovej spolupráce. Mali by sa vybrať riešenia, ktoré sú navzájom kompatibilné a umožňujú jednoduchý prenos údajov.

Čo pre vás môžeme urobiť

Naša spoločnosť pôsobí na trhu v oblasti personálneho lízingu už viac ako 25 rokov. Špecializujeme sa na Personál z východnej Európy špecializované. Naši zamestnanci veľmi dobre poznajú moderné technológie a vedia ich používať. Okrem toho hovoria veľmi dobre nemecky, takže komunikácia na stavenisku nie je problém.

Naši zamestnanci sú k dispozícii rýchlo a jednoducho. Už sme sa dohodli s úradmi a všetci zamestnanci majú potrebné doklady a licencie, aby pre vás mohli začať pracovať takmer okamžite.

Viac o nás >>>

Súvisiace príspevky

sk_SKSlovak