zmluva o dielo

Rozdiely medzi zmluvou o poskytovaní služieb a zmluvou o dielo

Zmluva o poskytovaní služieb

Zmluva o poskytovaní služieb je zmluva, v ktorej sa strana povinná poskytnúť službu zaväzuje poskytnúť služby bez toho, aby jej prislúchal určitý výsledok (§ 611 až 630 BGB). Zmluva o poskytovaní služieb sa týka poskytovania činností alebo služieb. Strana povinná poskytovať služby nezodpovedá za výsledok svojej práce, ale len za poskytnutie dohodnutej činnosti.

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo je zmluva, ktorou sa zhotoviteľ zaväzuje zhotoviť určité dielo (§ 631 až 650 BGB). Na rozdiel od zmluvy o poskytovaní služieb sa zmluva o dielo a o pracovnej činnosti zameriava na výsledok. Zhotoviteľ je povinný zhotoviť objednávateľovi konkrétne dielo a zodpovedá za jeho bezchybnosť a dokončenie.

Čo je predmetom zmluvy?

Zmluva o poskytovaní služieb

Stránka Predmet zmluvy o poskytovaní služieb je poskytovanie konkrétnej činnosti alebo služby. Príkladom sú pracovné zmluvy, v ktorých zamestnanec poskytuje svoju pracovnú silu, alebo poradenské zmluvy, v ktorých konzultant ponúka svoje odborné znalosti. Strana povinná poskytovať služby nie je zodpovedná za úspech činnosti, ale len za poskytnutie dohodnutých služieb.

Zmluva o dielo

Stránka Predmet zmluvy o dielo je výroba konkrétneho diela. Práca môže byť hmotná (napr. stavba domu) alebo nehmotná (napr. vytvorenie softvérového programu). Zhotoviteľ je zodpovedný za konečný výsledok a zodpovedá za to, že dielo spĺňa zmluvné požiadavky a je bez vád.

Aké sú povinnosti zúčastnených strán?

Zmluva o poskytovaní služieb

 • Dodávatelia služieb: Musí poskytnúť dohodnutú službu bez zodpovednosti za konkrétny výsledok.
 • Oprávnená osoba: je povinný zaplatiť dohodnutú odmenu bez ohľadu na úspešnosť služby.

Zmluva o dielo

 • Podnikateľ: Musí zhotoviť dohodnutú prácu bez chýb a načas a odovzdať ju zákazníkovi.
 • Objednávateľ: je povinný zaplatiť dohodnutú odmenu, ale až po prevzatí diela a uznaní, že dielo nemá vady.

V ktorých oblastiach je vhodná zmluva o poskytovaní služieb a v ktorých zmluva o dielo?

Zmluva o poskytovaní služieb: Zmluvy o poskytovaní služieb sú rozšírené v mnohých odvetviach, najmä tam, kde ide o nepretržité poskytovanie služieb. Príklady zahŕňajú

 • Vzdelanie: Učitelia, ktorí vyučujú.
 • Zdravotná starostlivosť: Lekári a ošetrovateľský personál, ktorí poskytujú zdravotnícke služby.
 • Poradenstvo: Poradcovia v oblasti riadenia, ktorí ponúkajú strategickú alebo prevádzkovú podporu.
 • IT: pracovníci IT podpory, ktorí poskytujú technickú podporu.

Zmluva o dielo: Zmluvy o dielo a o pracovnej činnosti sa používajú v odvetviach, v ktorých ide o výrobu konkrétneho diela. Príklady sú

 • stavebníctvo: Výstavba budov a infraštruktúrnych projektov.
 • Strojárstvo: Výroba strojov a systémov.
 • IT: Vývoj softvérových riešení na mieru
 • Umenie a dizajn: Tvorba umeleckých diel, grafiky alebo marketingových materiálov.

Čím vám môžeme prispieť

Ak si nie ste istí, aký typ zmluvy chcete uzavrieť, radi vám poradíme. Už viac ako 25 rokov pôsobíme na trhu aj s cieľom pomáhať spoločnostiam pri hľadaní zamestnancov.

Zamerali sme sa na Personál z východnej Európy špecializované. Ponúkame mnoho rôznych remesiel a služieb. Môžete si byť istí, že vám poskytneme len kvalifikovaných odborníkov.

dopyt na subdodávateľa

Súvisiace príspevky

sk_SKSlovak