smlouva o dílo

Rozdíly mezi smlouvou o poskytování služeb a smlouvou o dílo

Smlouva o poskytování služeb

Smlouva o poskytování služeb je smlouva, v níž se strana povinná poskytnout službu zavazuje poskytnout služby, aniž by jí náležel určitý výsledek (§ 611 až 630 BGB). Smlouva o poskytování služeb se týká poskytování činností nebo služeb. Strana povinná poskytovat služby neodpovídá za výsledek své práce, ale pouze za poskytnutí sjednané činnosti.

Smlouva o dílo

Smlouva o dílo je smlouva, kterou se zhotovitel zavazuje zhotovit určité dílo (§ 631 až 650 občanského zákoníku). Na rozdíl od smlouvy o poskytování služeb se smlouva o dílo a o práci zaměřuje na výsledek. Zhotovitel dluží objednateli konkrétní dílo a odpovídá za jeho bezvadnost a dokončení.

Co je předmětem smlouvy?

Smlouva o poskytování služeb

Na stránkách Předmět smlouvy o poskytování služeb je poskytování konkrétní činnosti nebo služby. Příkladem jsou pracovní smlouvy, v nichž zaměstnanec poskytuje svou pracovní sílu, nebo poradenské smlouvy, v nichž konzultant nabízí své odborné znalosti. Strana povinná poskytovat služby neodpovídá za úspěch činnosti, ale pouze za poskytnutí dohodnutých služeb.

Smlouva o dílo

Na stránkách Předmět smlouvy o dílo je výroba konkrétního díla. Práce může být hmotná (např. stavba domu) nebo nehmotná (např. vytvoření softwarového programu). Zhotovitel je odpovědný za konečný výsledek a odpovídá za to, že dílo splňuje smluvní požadavky a je bez vad.

Jaké jsou povinnosti zúčastněných stran?

Smlouva o poskytování služeb

 • Dodavatelé služeb: Musí poskytnout dohodnutou službu, aniž by nesl odpovědnost za konkrétní výsledek.
 • Oprávněná osoba: je povinen zaplatit dohodnutou odměnu bez ohledu na úspěšnost služby.

Smlouva o dílo

 • Podnikatel: Musí zhotovit dohodnutou práci bez vad a včas a předat ji zákazníkovi.
 • Objednavatel: je povinen zaplatit sjednanou odměnu, ale až poté, co je dílo převzato a uznáno za bezvadné.

V jakých oblastech je vhodná smlouva o poskytování služeb a v jakých smlouva o dílo?

Smlouva o poskytování služeb: Smlouvy o poskytování služeb jsou rozšířeny v mnoha průmyslových odvětvích, zejména tam, kde se jedná o nepřetržité poskytování služeb. Příklady zahrnují

 • Vzdělání: Učitelé, kteří vedou výuku.
 • Zdravotní péče: Lékaři a ošetřovatelský personál, který poskytuje zdravotnické služby.
 • Poradenství: Poradci v oblasti řízení, kteří nabízejí strategickou nebo provozní podporu.
 • IT: pracovníci IT podpory, kteří poskytují technickou podporu.

Smlouva o dílo: Smlouvy o dílo a pracovní smlouvy se používají v průmyslových odvětvích, v nichž se jedná o zhotovení určitého díla. Příklady jsou

 • stavebnictví: Výstavba budov a infrastrukturních projektů.
 • Strojírenství: Výroba strojů a systémů.
 • IT: Vývoj softwarových řešení na míru
 • Umění a design: Tvorba uměleckých děl, grafiky nebo marketingových materiálů.

Jaký může být náš přínos pro vás

Pokud si nejste jisti, jaký typ smlouvy chcete uzavřít, rádi vám poradíme. Na trhu působíme také již více než 25 let s cílem pomáhat firmám při hledání zaměstnanců.

Zaměřili jsme se na Zaměstnanci z východní Evropy specializované. Nabízíme mnoho různých řemesel a služeb. Můžete si být jisti, že vám poskytneme pouze kvalifikované odborníky.

poptávka subdodavatele

Související příspěvky

cs_CZCzech