Německo

Neuneralmweg 11
82491 Grainau

office@zeitarbeit-international.de

Informace podle § 5 TMG

Peter Gassenmaier
Zeitarbeit International s.r.o.
SK, 831 06 Bratislava - mestská cast' Raca,
Karpatské náměstí 10A

Německé zastoupení:
Neuneralmweg 11
82491 Grainau

Kontakt

Telefon: +49 24038092219
E-mail: office@zeitarbeit-international.de

ID pro daň z prodeje

Identifikační číslo pro daň z obratu podle § 27a zákona o dani z obratu:
SK2122039601

Redakční odpovědnost

Peter Gassenmaier

Řešení sporů v EU

Evropská komise poskytuje platformu pro online řešení sporů (OS): https://ec.europa.eu/consumers/odr/.
Naši e-mailovou adresu najdete v právním upozornění výše.

Řešení spotřebitelských sporů/univerzální rozhodčí centrum

Nejsme ochotni ani povinni účastnit se řízení o řešení sporů před spotřebitelskou rozhodčí komisí.

Odpovědnost za obsah
Jako poskytovatel služeb jsme v souladu s § 7 odst. 1 TMG (německý zákon o telemédiích) a obecnými právními předpisy odpovědní za vlastní obsah těchto stránek. Podle §§ 8 až 10 TMG však nejsme jako poskytovatel služeb povinni sledovat přenášené nebo ukládané informace třetích stran ani vyšetřovat okolnosti, které naznačují nezákonnou činnost.

Povinnosti odstranit nebo zablokovat používání informací v souladu s obecnými právními předpisy tím nejsou dotčeny. Odpovědnost v tomto ohledu je však možná až od okamžiku, kdy se dozvíme o konkrétním porušení. Jakmile se o takovém porušení dozvíme, okamžitě tento obsah odstraníme.

Odpovědnost za odkazy
Naše webové stránky obsahují odkazy na externí webové stránky třetích stran, na jejichž obsah nemáme žádný vliv. Proto nemůžeme převzít žádnou odpovědnost za tento obsah třetích stran. Za obsah odkazovaných stránek je vždy odpovědný příslušný poskytovatel nebo provozovatel stránek. Odkazované stránky byly v době odkazování zkontrolovány z hlediska možného porušení právních předpisů. Nezákonný obsah nebyl v době odkazování rozpoznán.

Trvalé sledování obsahu odkazovaných stránek však není rozumné bez konkrétních důkazů o protiprávním jednání. Pokud se dozvíme o jakémkoli porušení právních předpisů, okamžitě takové odkazy odstraníme.

Autorská práva
Obsah a díla vytvořená provozovateli stránek na těchto stránkách podléhají německému autorskému právu. Reprodukce, úpravy, šíření a jakýkoli způsob využití nad rámec autorského zákona vyžadují písemný souhlas příslušného autora nebo tvůrce. Stahování a kopírování těchto stránek je povoleno pouze pro soukromé, nekomerční použití.

Pokud obsah těchto stránek nebyl vytvořen provozovatelem, jsou respektována autorská práva třetích stran. Zejména obsah třetích stran je takto označen. Pokud se přesto dozvíte o porušení autorských práv, informujte nás o tom. Pokud se o porušení dozvíme, takový obsah neprodleně odstraníme.

cs_CZCzech