Nemecko

Neuneralmweg 11
82491 Grainau

office@zeitarbeit-international.de

Informácie podľa § 5 TMG

Peter Gassenmaier
Zeitarbeit International s.r.o.
SK, 831 06 Bratislava - mestská cast' Rača,
Karpatské námestie 10A

Nemecké zastúpenie:
Neuneralmweg 11
82491 Grainau

Kontakt

Telefón: +49 24038092219
E-mail: office@zeitarbeit-international.de

Identifikačné číslo pre daň z predaja

Identifikačné číslo pre daň z obratu podľa § 27a zákona o dani z obratu:
SK2122039601

Redakčne zodpovedné

Peter Gassenmaier

Riešenie sporov v EÚ

Európska komisia poskytuje platformu na riešenie sporov online (OS): https://ec.europa.eu/consumers/odr/.
Našu e-mailovú adresu nájdete v právnom oznámení vyššie.

Riešenie spotrebiteľských sporov/univerzálne rozhodcovské centrum

Nie sme ochotní ani povinní zúčastniť sa na konaní o riešení sporu pred spotrebiteľskou arbitrážnou komisiou.

Zodpovednosť za obsah
Ako poskytovateľ služieb sme zodpovední za vlastný obsah na týchto stránkach v súlade s § 7 ods. 1 TMG (nemecký zákon o telemédiách) a všeobecnými právnymi predpismi. Podľa §§ 8 až 10 TMG však ako poskytovateľ služieb nie sme povinní monitorovať prenášané alebo uložené informácie tretích strán alebo vyšetrovať okolnosti, ktoré naznačujú nezákonnú činnosť.

Povinnosti odstrániť alebo zablokovať používanie informácií v súlade so všeobecnými právnymi predpismi tým nie sú dotknuté. Zodpovednosť v tomto ohľade je však možná až od momentu, keď sa dozvieme o konkrétnom porušení. Hneď ako sa o takomto porušení dozvieme, tento obsah okamžite odstránime.

Zodpovednosť za odkazy
Naša webová stránka obsahuje odkazy na externé webové stránky tretích strán, na ktorých obsah nemáme žiadny vplyv. Preto nemôžeme prevziať žiadnu zodpovednosť za tento obsah tretích strán. Za obsah odkazovaných stránok je vždy zodpovedný príslušný poskytovateľ alebo prevádzkovateľ stránok. Prepojené stránky boli v čase prepojenia skontrolované z hľadiska možného porušenia právnych predpisov. Nezákonný obsah nebol v čase prepojenia rozpoznaný.

Permanentné monitorovanie obsahu odkazovaných stránok však nie je rozumné bez konkrétnych dôkazov o porušení. Ak sa dozvieme o akomkoľvek porušení právnych predpisov, takéto odkazy okamžite odstránime.

Autorské práva
Obsah a diela vytvorené prevádzkovateľmi stránok na týchto stránkach podliehajú nemeckému autorskému právu. Rozmnožovanie, spracovanie, šírenie a akýkoľvek druh využitia nad rámec autorského zákona si vyžaduje písomný súhlas príslušného autora alebo tvorcu. Sťahovanie a kopírovanie týchto stránok je povolené len na súkromné, nekomerčné použitie.

Pokiaľ obsah na tejto stránke nevytvoril prevádzkovateľ, rešpektujú sa autorské práva tretích strán. Najmä obsah tretích strán je takto označený. Ak sa napriek tomu dozviete o porušení autorských práv, informujte nás o tom. Ak sa o porušení dozvieme, takýto obsah okamžite odstránime.

sk_SKSlovak