subdodávateľské stavebné inžinierstvo

Subdodávatelia v stavebníctve: dôvody ich využívania, problémy, výzvy, na čo si dať pozor a ako nájsť toho správneho

Im Baugewerbe spielen Subunternehmer eine wesentliche Rolle. Sie bringen spezialisierte Fähigkeiten und Kenntnisse mit, die für den erfolgreichen Abschluss von Bauprojekten entscheidend sind. Der Einsatz von Subunternehmern kann jedoch auch eine Reihe von Herausforderungen und Problemen mit sich bringen. Eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit Nachunternehmen erfordert klare Kommunikation, detaillierte Verträge, regelmäßige Qualitätskontrollen und den Aufbau langfristiger […]
Čítajte viac +
Objednávky subdodávateľov

Zadávanie zákaziek subdodávateľom: ako ušetriť čas a zdroje

Máte nedostatok zamestnancov a potrebujete rýchle a efektívne riešenie, aby ste ušetrili čas a zdroje a zrealizovali svoj projekt včas? Firmy v Bavorsku a v celom Nemecku aktívne hľadajú spoľahlivých subdodávateľov pre svoje zákazky. 1. Prečo zadávať zákazky subdodávateľom? Mnohé spoločnosti v Bavorsku a v Nemecku sú postihnuté nedostatkom zamestnancov. Často sa stáva, že [...]
Čítajte viac +
subdodávatelia z východnej Európy

Právne aspekty výstavby so zahraničnými subdodávateľmi - čo je dôležité

Výstavba so zahraničnými subdodávateľmi, najmä z východnej Európy, môže ponúknuť mnoho výhod. Patrí medzi ne lacná pracovná sila a odborné znalosti. Je však potrebné zvážiť dôležité právne aspekty. Aké sú právne aspekty výstavby so zahraničnými subdodávateľmi? V tomto článku vysvetľujeme, čo je právne dôležité pri výstavbe so zahraničnými subdodávateľmi. Výhody [...]
Čítajte viac +
spolupráca so subdodávateľmi

Ako nové technológie a digitálne nástroje ovplyvňujú spoluprácu so subdodávateľmi?

Stavebníctvo prešlo v posledných rokoch výraznými zmenami vďaka využívaniu nových technológií a digitálnych nástrojov. Tento vývoj spôsobil revolúciu v spolupráci so subdodávateľmi. Procesy sa dajú organizovať efektívnejšie a kvalita práce sa zvýšila. Zlepšila sa aj komunikácia. Ako sa digitalizuje stavebníctvo? Pokiaľ ide o digitalizáciu, [...]
Čítajte viac +
subdodávateľská zmluva výstavba

Základné prvky subdodávateľských zmlúv v stavebníctve

Zmluvy so subdodávateľmi zohrávajú v stavebníctve rozhodujúcu úlohu. V nich sú jasne definované rôzne úlohy a zodpovednosti. Zároveň zabezpečujú efektívne a úspešné dokončenie projektov. Tieto zmluvy sú zložité a obsahujú množstvo ustanovení a doložiek, ktoré je potrebné starostlivo vypracovať, aby sa minimalizovali právne a finančné riziká. 10 bodov, ktoré sú súčasťou zmluvy so subdodávateľom [...]
Čítajte viac +
subdodávateľ subdodávateľ

Rozdiel medzi hlavnými dodávateľmi a subdodávateľmi

Ako možno viete, stavebníctvo je veľmi zložité. Na dokončení stavebného projektu spolupracuje mnoho ľudí. Hlavný dodávateľ a subdodávateľ sú tu dva ústredné články. Čo je to hlavný dodávateľ a subdodávateľ a čím sa líšia? Hlavný dodávateľ, známy aj ako generálny dodávateľ, je stavebná spoločnosť, ktorá uzatvára hlavnú zmluvu s objednávateľom [...]
Čítajte viac +
subdodávatelia z východnej Európy

Zamestnávanie subdodávateľov z Poľska - otázky týkajúce sa zmluvy o dielo a pracovnej zmluvy

Zamestnávanie subdodávateľov z Poľska môže byť pre spoločnosti v Nemecku atraktívnou možnosťou, ako flexibilne pristupovať k pracovnej sile a znížiť náklady. Pri spolupráci s poľskými subdodávateľmi je však dôležité zvážiť právne a zmluvné aspekty, najmä pokiaľ ide o zmluvu o dielo a pracovnú zmluvu. V tomto článku vám odpovieme na niekoľko dôležitých otázok, ktoré sa týkajú [...]
Čítajte viac +
Certifikát A1

Certifikát A1 pre subdodávateľov zo zahraničia

Začnime dobrou správou: Ak máte spoločnosť v členskom štáte EÚ, máte neobmedzenú slobodu poskytovať služby. V Nemecku môžete dočasne pôsobiť bez pobočky a môžete do Nemecka vysielať zamestnancov. Zamestnancov z krajín mimo EÚ alebo Európskeho hospodárskeho priestoru môžete dočasne vyslať do Nemecka. Na tento účel musia byť riadne zaregistrovaní vo svojej krajine a musia mať [...]
Čítajte viac +
Subdodávateľ EÚ

Cestovanie ako subdodávateľ v EÚ - dôkaz potrebný pre subdodávateľov z EÚ

Ako subdodávateľ ste poverený generálnym dodávateľom. Vašou úlohou je poskytovať služby v rámci dohodnutého rozsahu zákazky. S generálnym dodávateľom máte uzatvorenú nezávislú zmluvu. Pre vás ako subdodávateľa to napríklad znamená, že generálny dodávateľ preberá zodpovednosť v prípade problémov, ktorú si môže voči vám uplatniť formou regresného nároku. [...]
Čítajte viac +
sk_SKSlovak