zmluva o dielo

Správna fakturácia zmlúv o dielo

Ak práce vykonáva externá spoločnosť na základe zmluvy o dielo a pracovnej zmluve, vzniká otázka, ako dodávateľ fakturuje poskytnuté služby. Okrem iného je možná fakturácia na základe hodinovej mzdy. Aké dôkazy môže objednávateľ pri tomto modeli fakturácie požadovať? Možné modely fakturácie pri zmluvách o dielo a službách Pri fakturácii zmlúv o dielo a služieb je v zásade možné použiť nasledujúce modely [...]
Čítajte viac +
sk_SKSlovak