Wykwalifikowani pracownicy z zagranicy

Oddelegowanie podwykonawcy: wydajna praca dzięki wykwalifikowanym pracownikom z UE i Europy Wschodniej

Wysyłanie podwykonawców z zagranicy, zwłaszcza z Europy Wschodniej, staje się coraz ważniejsze na dzisiejszym rynku pracy. Współpracując z zagranicznymi firmami, można korzystać z cennych usług.

Szukasz podwykonawców z Europy Wschodniej lub innych krajów UE? Od ponad 25 lat jesteśmy my udani podwykonawcy PolskaCzechy, Słowacja i inne kraje Europy Wschodniej na całym świecie oraz wspieramy naszych klientów we wszystkich kwestiach prawnych i regulacjach związanych z delegowaniem pracowników z zagranicy. Dzięki naszej ogólnoświatowej sieci możemy zapewnić certyfikowanych podwykonawców dla PrzemysłLogistyka, Technologia spawania, Handel budynkamiprodukcja, inżynieria elektryczna w krótkim czasie na całym świecie. Oferujemy:

Przejrzyste ceny

Sprawdzeni podwykonawcy z najlepszymi kwalifikacjami zawodowymi w uczciwych cenach

Szybka dostępność

Nasze zespoły podwykonawców mówią po niemiecku i są dostępne w ciągu 7 dni

Wdrożenie na całym świecie

Nasi podwykonawcy są przyzwyczajeni do pracy w lokalizacjach na całym świecie w krótkim czasie.

Branże

Oddelegowanie podwykonawców we wszystkich sektorach

Nasze branże

01

Podwykonawcy robót budowlanych

Murarze, budowniczowie żelbetonu, budowniczowie dróg, budowniczowie suchej zabudowy, monterzy rusztowań
02

Elektryk

Podwykonawcy elektrycy i zespoły montażowe z branży elektrycznej i kablowej, konstruktorzy szaf sterowniczych i elektrycy przemysłowi.
03

Czyszczenie

Sprzątanie podwykonawców, sprzątanie budynków, czyszczenie dywanów, mycie okien, sprzątanie specjalne
04

Przemysł

Montaż przemysłowy, inżynieria mechaniczna, automatyzacja, budowa rurociągów, konstrukcje stalowe, przenoszenie maszyn
05

Handel budynkami

Dekarze, malarze, budowlańcy, murarze, cieśle szalunkowi, stolarze, brygadziści, monterzy instalacji sanitarnych do prac remontowych, wykończeniowych, budowlanych i inżynieryjnych.
06

Energia słoneczna i fotowoltaika

Technicy solarni, elektrycy, elektroinstalatorzy, monterzy fotowoltaiki, instalatorzy fotowoltaiki, technicy grzewczy
07

Spawacz i ślusarz

Spawacz TIG, spawacz MIG/MAG i spawacz elektryczny, monter przemysłowy, monter blach, monter konstrukcji stalowych/metalowych
Jak działa oddelegowanie

Proces oddelegowania podwykonawcy

01

Definiowanie wymagań

Skontaktuj się z nami telefonicznie lub mailowo i poinformuj nas o swoich wymaganiach dotyczących poszukiwanych pracowników: Liczba, obszary działalności, data rozpoczęcia
02

Wyszukiwanie podwykonawców

Przeszukujemy naszą wewnętrzną bazę danych w poszukiwaniu odpowiednich podwykonawców z Polski, Czech, Słowacji lub Europy Wschodniej, którzy spełniają Twoje kryteria.
03

Umowy i organizacja

Załatwiamy wszystkie dokumenty, umowy, pozwolenia i organizujemy transport pracowników na miejsce pracy. Mogą oni być gotowi do pracy w Niemczech w ciągu zaledwie 7 dni.
Oddelegowanie podwykonawców
Podwykonawca UE
serwis-8
Korzystaj z licznych zalet

Zalety współpracy z podwykonawcami

Minimalizacja kosztów: Niższe płace i koszty operacyjne w krajach Europy Wschodniej prowadzą do tańszej siły roboczej i obniżenia kosztów projektu.
Wiedza specjalistyczna: Współpraca z wysoko wykwalifikowanymi specjalistami z różnych dziedzin, w tym inżynierii, technologii informatycznych, przemysłu, produktów i innych.
Szybka dostępność: Wysoko wykwalifikowani, niemieckojęzyczni podwykonawcy dostępni w najkrótszym możliwym czasie i mogą być elastycznie rozmieszczani.
Skalowalność: Firmy mogą skalować swoją współpracę ze specjalistami z Europy Wschodniej w zależności od potrzeb, zarówno w przypadku projektów krótkoterminowych, jak i długoterminowych.
Minimalizacja ryzyka poprzez wykorzystanie partnerów zewnętrznych, zwłaszcza jeśli chodzi o koszty, ramy czasowe lub specyficzne wymagania.
Koncentracja na kluczowych kompetencjach poprzez zlecanie niektórych zadań lub funkcji podwykonawcom.

Szukasz podwykonawców do swojego projektu?

O czym należy pamiętać podczas publikowania

Ramy prawne

Podczas pracy z podwykonawcami z zagranicy należy przestrzegać jasnych zasad zarówno dla klienta, jak i podwykonawcy:

Zezwolenia na pracę:
Podwykonawcy, którzy są wysyłani do Niemiec z zagranicy, muszą posiadać ważne pozwolenie na pracę lub pozwolenie na pobyt, aby legalnie pracować w Niemczech
Ubezpieczenie społeczne:
Rejestracja w niemieckim systemie ubezpieczeń społecznych, w tym ubezpieczenie zdrowotne, emerytalne, od bezrobocia i wypadkowe
Przepisy prawa pracy:
Przepisy dotyczące płacy minimalnej, czasu pracy, urlopów, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przed zwolnieniem.
Podatki:
Podwykonawcy działający w Niemczech podlegają niemieckim przepisom podatkowym. Może to obejmować obowiązek rejestracji dla celów podatku VAT, składania deklaracji podatkowych i płacenia podatku dochodowego.
Przepisy dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa:
Podwykonawcy muszą przestrzegać obowiązujących przepisów BHP, aby zapewnić bezpieczeństwo i dobre samopoczucie swoich pracowników w miejscu pracy.
Dokumentacja i zapisy:
Przechowywanie umów o pracę, zezwoleń na pracę, zaświadczeń o ubezpieczeniu społecznym, dokumentów podatkowych oraz ewidencji godzin pracy i wynagrodzeń.
Podwykonawcy energii słonecznej
podwykonawca podwykonawca
oddelegowanie podwykonawców

Często zadawane pytania

Oddelegowanie podwykonawcy ma miejsce, gdy firma (główny wykonawca) zleca część swoich zadań i usług innej firmie (podwykonawcy), która z kolei wysyła swoich pracowników (oddelegowanych pracowników) do wykonania tych zadań w kraju głównego wykonawcy lub strony trzeciej.
Podczas delegowania podwykonawców należy wziąć pod uwagę wytyczne dotyczące delegowania obowiązujące w danym kraju. Obejmują one przepisy dotyczące płacy minimalnej, godzin pracy, obowiązków w zakresie zabezpieczenia społecznego, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zakwaterowania. Na przykład w UE zastosowanie ma dyrektywa UE dotycząca delegowania pracowników.
Celem oddelegowania są często oszczędności wynikające z różnic w wynagrodzeniach, wykorzystanie specjalistycznej wiedzy lub zasobów podwykonawcy, uelastycznienie siły roboczej i ekspansja na nowe rynki.
Zgodność z warunkami pracy jest często zapewniana przez ustawodawstwo kraju przyjmującego. Pracodawcy muszą przestrzegać lokalnych przepisów i mogą być monitorowani przez inspekcje pracy. Istnieją również obowiązki sprawozdawcze i wymogi dotyczące dokumentacji w celu udowodnienia zgodności ze standardami.
Główny wykonawca jest często zobowiązany do sprawdzenia zgodności podwykonawcy z wymogami prawnymi. Może to obejmować sprawdzenie warunków pracy, ochrony ubezpieczeniowej i zgodności z obowiązkami sprawozdawczymi. Czasami główny wykonawca ponosi również odpowiedzialność za naruszenia ze strony podwykonawcy.
Tak, w UE obowiązują zharmonizowane przepisy, takie jak dyrektywa UE o delegowaniu pracowników, które są wiążące dla wszystkich państw członkowskich. W przypadku delegowania do krajów trzecich zastosowanie mają przepisy krajowe danego kraju, które mogą się znacznie różnić.
Naruszenie przepisów dotyczących delegowania może skutkować grzywnami, zaległymi wypłatami wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne lub innymi konsekwencjami karnymi. Mogą również skutkować wykluczeniem z zamówień publicznych.
Co do zasady, pracownicy delegowani pozostają objęci ubezpieczeniem społecznym w kraju pochodzenia, co potwierdzają formularze takie jak zaświadczenie A1 w UE. Istnieją jednak umowy między krajami, które regulują ubezpieczenie społeczne i pozwalają uniknąć podwójnego ubezpieczenia.
Zależy to od czasu trwania oddelegowania i umowy podatkowej między krajem macierzystym a krajem przyjmującym. Z reguły istnieje limit (np. 183 dni w ciągu jednego roku), poniżej którego pracownicy są nadal zobowiązani do zapłaty podatku w swoim kraju pochodzenia.
Fałszywe samozatrudnienie odnosi się do problemu pracowników, którzy są deklarowani jako samozatrudnieni, choć w rzeczywistości pracują jako pracownicy. Może to mieć miejsce, gdy podwykonawcy są oddelegowywani w celu obejścia przepisów dotyczących składek na ubezpieczenie społeczne i prawa pracy.
pl_PLPolish